Η απαραίτητη καινοτομία για την Ελλάδα

Από την ύπαρξή μας ως Ελληνισμός, δεν ήμασταν ποτέ της ποσότητας. Δεν είναι ο φυσικός μας χώρος κι όσοι προσπαθούν να προωθήσουν την ιδέα της ποσότητας απλώς δεν σκέφτονται τις διαστάσεις που έχει μία χώρα σαν την Αμερική, την Κίνα ή την Ρωσία. Γι’ αυτό ο Ελληνισμός ήταν πάντα στον τομέα της ποιότητας, όπου η νοημοσύνη είναι απαραίτητη για να λύσει τεχνικά προβλήματα μ’ έναν πρωτοποριακό τρόπο. Βέβαια μερικοί θα πουν ότι μόλις γίνεται αυτό μετά οι άλλοι αντιγράφουν και έχουν τα μεγαλύτερα έσοδα. Πρώτον ξεχνούν ότι είναι η αλήθεια, και κατά συνέπεια το ξέρουμε, δεύτερο η μίμηση είναι η έκφραση του θαυμασμού. Επιπλέον ο Ελληνισμός ήταν πάντα της προσφοράς για την Ανθρωπότητα, άρα τόσο το καλύτερο αν άλλοι τον αντιγράφουν. Η ουσία είναι το θέμα της καινοτομίας στον τομέα της ποιότητας γιατί έτσι και μόνο έτσι δημιουργείται η διαφορά που κάνει τη διαφορά. Για τον Ελληνισμό, η καινοτομία είναι φυσιολογική και όχι σπάνια. Γιατί το σπάνιο δεν είναι σπάνιο για το σπάνιο. Μόνο που όταν μιλούμε για καινοτομία δεν αναφερόμαστε στις ευρεσιτεχνίες και τις λεγόμενες πατέντες. Η καινοτομία δεν είναι επίδειξη και μόνο. Είναι ικανή να προκαλέσει μία αλλαγή φάσης και τα πράγματα και η θεώρησή τους να είναι εντελώς διαφορετικά μετά την ύπαρξή τους. Στην καινοτομία το μόνο που είναι απαραίτητο είναι η νοημοσύνη. Όλα τα άλλα είναι τεχνικά εξαρτήματα. Έτσι όταν βλέπουμε νέους που λένε ότι δεν υπάρχει μέλλον στην πατρίδα μας, είναι απλώς επειδή δεν σκέφτονται, αλλά εξετάζουν τον κόσμο αποκλειστικά μ’ έναν τρόπο κοινωνικό. Ενώ ο μόνος τρόπος για να μην υπάρξει μέλλον, είναι να μην υπάρχει νοημοσύνη. Ακόμα κι αν μελετήσουμε τις επιστημονικές ανακαλύψεις, θα δούμε ότι σχεδόν όλες οφείλονται αποκλειστικά στο θέμα της νοημοσύνης που έχει συνδυάσει τη δυναμική της με τη μνήμη της σκέψης. Ο Ελληνισμός δίχως να το έχουν καταλάβει πολλοί από τους δικούς μας είναι, θέλουμε δεν θέλουμε, μία ζώνη καινοτομίας. Μόνο που αυτή δεν είναι του χώρου αλλά του χρόνου. Έτσι αν το συνειδητοποιήσουμε όλοι τότε η ευρηματικότητα και η πολυμηχανία θα μας φανούν φυσιολογικές στο πλαίσιο αυτό της καινοτομίας. Διότι όταν ένας τόσο μικρός λαός είναι ικανός να προσφέρει διαχρονικά τόσα πολλά στην Ανθρωπότητα δεν μπορεί να μην είναι καινοτόμος.

Νίκος Λυγερός

Σε διαβούλευση το "Ελληνικό Σήμα" για τις επιτραπέζιες ελιές

Σε διαβούλευση το Ελληνικό Σήμα για τις επιτραπέζιες ελιές.

Σε διαβούλευση τέθηκε ο κανονισμός απονομής Ελληνικού Σήματος στις επιτραπέζιες ελιές μέχρι τις 17 Μαΐου 2016 στην ηλεκτρονική σελίδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (www.opengov.gr).
Όπως αναφέρει στη σχετική επιστολή του ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος και γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Αντώνης Παπαδεράκης, «με τον υπό διαβούλευση κανονισμό ορίζεται ως Φορέας Απονομής και Ελέγχου του Σήματος στις επιτραπέζιες ελιές, ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ) και καθορίζονται με λεπτομέρεια όλες οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την απονομή και τη χρήση του ελληνικού σήματος στα σχετικά προϊόντα.

Δεδομένης της σπουδαιότητας του προτεινόμενου Κανονισμού για την προστασία της ελληνικότητας των προϊόντων της χώρας μας, καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις διατάξεις του.
Ο κανονισμός διασφαλίζει τη λειτουργία ενιαίου και ομοιογενούς πλαισίου αξιόπιστων, αμερόληπτων και αποτελεσματικών διαδικασιών ελέγχου και απονομής του Ελληνικού Σήματος στις επιτραπέζιες ελιές.

Το «Ελληνικό Σήμα» είναι αυτό που έχει εγκριθεί με σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, τοποθετείται στα μέσα συσκευασίας ή/και ετικέτα των προσυσκευασμένων προϊόντων, καθώς και των μη προσυσκευασμένων προϊόντων (π.χ. βαρέλι) που διατίθενται στην κατανάλωση. Δύναται δε να χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε μέσο για την παρουσίαση και τη διαφήμισή τους από την επιχείρηση στην οποία έχει απονεμηθεί.

Για την απονομή του Ελληνικού Σήματος στις επιτραπέζιες ελιές, πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι απαιτήσεις:

- Οι ελαιόκαρποι να παράγονται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα.
- Οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) μεταποίησης και περαιτέρω επεξεργασίας (π.χ. εκπυρήνωση, γέμισμα, πολτοποίηση) των ελαιοκάρπων, τυποποίησης και συσκευασίας των προϊόντων, να εδρεύουν στην Ελλάδα.
- Οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) αποθήκευσης και εμπορίας πρώτης ύλης ή/και μη προσυσκευασμένων προϊόντων, να εδρεύουν στην Ελλάδα.
-Να καθιερώνεται και να τηρείται διαδικασία ιχνηλασιμότητας, διατηρούμενης της δυνατότητας ανάστροφης επιβεβαίωσής της, που να διασφαλίζει:
-την ελληνική προέλευση των ελαιοκάρπων,
-τη συνέχεια της ιχνηλασιμότητας κατά τη διάρκεια των οποιοδήποτε ενδιάμεσων διαδικασιών στην επιχείρηση και στις συνεργαζόμενες μ' αυτήν επιχειρήσεις,
-την ταυτότητα των παραγόμενων τελικών προϊόντων που εξέρχονται από την επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται ο σαφής διαχωρισμός των ελληνικών προϊόντων από ομοειδή προϊόντα μη ελληνικής προέλευσης, σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διαδικασιών.

Επιπλέον, η επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί αρχείο που αφορά στους προμηθευτές, στις εισερχόμενες ποσότητες, στην κίνηση των προϊόντων σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διαδικασιών, τους αποδέκτες των εξερχόμενων ποσοτήτων των τελικών προϊόντων, καθώς και τη σχέση μεταξύ κάθε παρτίδας εισροών αρχικών προϊόντων και κάθε παρτίδας εκροών τελικών προϊόντων.

Προϊόντα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε.

Οι επιχειρήσεις που είναι πιστοποιημένες και καταχωρισμένες στο "Μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων και δικαιούχων χρήσεως των ενδείξεων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.)/Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.)" που τηρεί ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ για την παραγωγή ή/και συσκευασία ή/και εμπορία προϊόντων Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε, καταχωρίζονται αυτοδίκαια στο μητρώο και δικαιούνται τη χρήση του Ελληνικού Σήματος, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης.

Τέλος Ελληνικού Σήματος

Για την απονομή και τη χρήση του Ελληνικού Σήματος, η επιχείρηση καταβάλλει στον φορέα απονομής τέλος χρήσης. Ανάλογα με τον αριθμό των καταχωρισμένων προϊόντων της επιχείρησης το ετήσιο τέλος διαμορφώνεται ως εξής:

Αριθμός προϊόντων Ετήσιο τέλος χρήσης (ευρώ)
1-7 150
8-14 + 100
15-21 + 100
> 22 + 50

Τα παραπάνω τέλη συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.
Το τέλος καταβάλλεται πριν από την καταχώρηση κάθε προϊόντος της επιχείρησης στο μητρώο. Για κάθε επιπλέον έτος χρήσης του Ελληνικού Σήματος, το τέλος καταβάλλεται εντός του πρώτου διμήνου του ημερολογιακού έτους.

Πηγή: ekriti.gr

Δημοφιλή άρθρα

Newsletter

Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας για να μαθαίνετε τα τελευταία νέα

Εισάγετε το email σας:

Οι επισκέπτες μας

Νίκος Λυγερός - Ελληνική καινοτομία.